Glumind.ro
background

Termeni si conditii


Serviciul online Glumind.ro este conceput pentru a vă permite să creați site-uri web pentru dvs. sau pentru alții, fără a fi nevoie de abilități de programare.

Pentru a utiliza serviciile furnizate de Glumind.ro, trebuie să acceptați integral următorii Termeni de utilizare.

Toate serviciile sunt furnizate în conformitate cu legea romănă și cu acești Termeni de utilizare.

 

§ 1 - Definiții
1. Serviciu - întregul mediu și conținutul serviciului online disponibil la http://Glumind.ro, inclusiv actualizări și actualizări.

2. Condiții de utilizare - un set de dispoziții pe care trebuie să le acceptați integral pentru a utiliza Serviciul. Termenii de utilizare formează întregul acord între dvs. și noi cu privire la utilizarea Serviciului.

3. Utilizator / Dvs. - o persoană fizică sau juridică cu capacitate deplină de a acționa, care are un cont de administrator și / sau editor în Serviciu.

4. Terț - o persoană fizică, persoană juridică sau o organizație necorporată, alta decât un utilizator.

5. Website - Un site web creat folosind Serviciul.

6. Webmaster Panel - Un panou pentru crearea și administrarea site-urilor web.

7. Panel Builder Website - Un panou pentru editare avansată a aspectului, conținutului și setărilor unui site web.

8. Panou CMS - Un panou pentru editarea de bază a conținutului și setărilor unui site web.

9. Administrator (webmaster) - un utilizator cu acces la panoul webmaster. Administratorul poate edita site-urile web selectate utilizând panoul de creare a site-urilor web și panoul CMS. Un utilizator poate avea un singur cont de administrator.

10. Editor - un utilizator cu acces la panoul CMS al unui site web. Un utilizator poate avea mai multe conturi de editor.

11. Service Owner / We / Us - TUDOSĂ D. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | CIF:42276983 | SEDIU SOCIAL: Iasi, Jud. Iasi, Str. Nicorita Nr. 15

Expresiile la singular includ pluralul și invers. Expresiile dintr-un anumit gen gramatical includ și alte sexe gramaticale.

 

§ 2 - Dispoziții generale
Puteți utiliza Serviciul numai în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Termenii de utilizare, sub rezerva acceptării prealabile a acestora și în conformitate cu legile aplicabile.

 

§ 3 - Securitate
1. Securitate generală

În conformitate cu procedurile menite să asigure securitatea, prin acceptarea Condițiilor de utilizare, în legătură cu orice utilizare a Serviciului, sunteți de acord cu:

să nu trimită informații comerciale (de exemplu, spam) prin intermediul Serviciului, inclusiv prin e-mail;

să nu trimită invitații de înregistrare la Serviciu către Utilizatori necunoscuți;

să nu utilizați Serviciul printr-o altă interfață decât cea furnizată de noi;

să nu gestioneze, să organizeze sau să participe în alt mod la actele de concurență neloială, astfel cum sunt definite în Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale (Jurnalul de legi 03.153.1503, versiunea consolidată).

să nu răspândească viruși sau orice alt malware;

să nu solicite datele altor Utilizatori necesare pentru a se conecta la conturile lor din Serviciu sau pentru a obține altfel datele în mod ilegal;

să nu colecteze informații despre alți utilizatori, inclusiv cu utilizarea unui software special (de exemplu, cu crawlerele web).

să nu postați sau să publicați conținut ilegal precum de ex. conținut pornografic, fascist sau nazist sau conținut care convinge sau amenință să comită o infracțiune sau alte infracțiuni conform legilor aplicabile;

să nu testeze Serviciul în termeni de securitate sau capacitatea de a autoriza accesul la informațiile conținute în Serviciu;

să nu descompileze, să inginerie inversă sau să încerce altfel să obțină codul sursă aparținând proprietarului serviciului;

să nu copiați niciun element al site-ului, în special grafică, scripturi și altele.

să nu colecteze date cu caracter personal în legătură cu utilizarea Serviciului, inclusiv în special datele personale ale Utilizatorilor Serviciului.

să nu încărcați niciun software și să nu întreprindeți nicio acțiune care poate duce la funcționarea defectuoasă a Serviciului;

să nu încurajeze pe nimeni să încalce Termenii de utilizare;

să nu utilizeze ilegal, în legătură cu utilizarea Serviciului, orice desen industrial, marcă comercială, brevet sau orice alte drepturi care decurg, printre altele, din legile privind drepturile de autor, proprietatea intelectuală, proprietatea industrială, mărcile comerciale, brevetele și alte legi aplicabile.


2. Securitatea datelor personale și a înregistrării

Pentru a asigura securitatea datelor personale și de înregistrare, prin acceptarea Condițiilor de utilizare, sunteți de acord cu:

să furnizeze date personale adevărate și corecte;

să nu dezvăluiți nimănui parola contului dvs. sau al altcuiva și nici să întreprindeți alte acțiuni care ar putea duce la divulgarea detaliilor unui cont dat unei terțe părți fără consimțământul explicit al Utilizatorului;

să nu vă creați mai multe conturi de administrator în Serviciu;

că, în cazul creării unui cont pentru o altă entitate, mai degrabă decât pentru dvs., veți obține consimțământul acelei entități pentru a configura contul, precum și declarația de conformitate a entității menționate cu acești Termeni de utilizare. Prin crearea unui cont pentru o altă entitate, declarați simultan că dețineți astfel de consimțământuri și extrase și le puteți produce la cerere.

În cazul în care ne solicitați să taxăm o altă entitate cu plata pentru utilizarea Serviciului, veți avea acordul entității menționate anterior pentru prelucrarea datelor personale ale entității menționate anterior, astfel încât să putem percepe această entitate cu plata respectivă, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (JO L 119, 4.5.2016, p. 1) ca precum și acordul entității menționate anterior pentru transmiterea datelor sale personale către noi în scopul prelucrării, așa cum este descris mai sus;

să nu întreprindă acțiuni care ar putea încălca drepturile altor Utilizatori ai Serviciului, precum și ale altor terțe părți, în legătură cu utilizarea Serviciului.

 

§ 4 - Declarații ale utilizatorului
Prin acceptarea Condițiilor de utilizare, veți:

declarați că sunteți major (ă) sau că aveți consimțământul părinților sau tutorilor legali pentru a utiliza Serviciul, luând în considerare drepturile și consecințele care decurg din acest fapt;

declarați că aveți capacitatea deplină de a acționa;

sunteți de acord să primiți în mod electronic informații legate de contul utilizatorului și activitățile din Serviciu, precum și buletine informative și alt conținut de marketing;

declarați că furnizați date personale adevărate. Veți fi pe deplin răspunzător pentru acuratețea datelor. Dacă furnizați date inexacte, ne rezervăm dreptul de a vă bloca sau șterge contul, sub rezerva unei notificări prealabile.

sunteți de acord - în cazul invitațiilor la Serviciul trimis de dvs. - că persoana invitată de dvs. a primit o invitație care conține datele dvs. incluse în datele expeditorului invitației, inclusiv numele și prenumele dvs. și adresa de e-mail.

sunteți de acord cu utilizarea noastră, parțială sau totală, a fotografiilor, imaginilor și conținutului site-ului web creat de dvs. utilizând Serviciul, gratuit, în scopul publicității și promovării Serviciului, inclusiv prin publicarea acelorași online pe Pagini de servicii sau pe rețelele sociale.

 

§ 5 - Înregistrare
1. Vă veți înregistra completând formularul de înregistrare disponibil pe paginile Serviciului.

2. Puteți anula procedura de înregistrare în orice moment, ceea ce va duce la ștergerea tuturor datelor de înregistrare din Serviciu.

3. Pentru a utiliza Serviciul, trebuie să vă conectați întotdeauna la Serviciu prin intermediul formularului de conectare disponibil pe paginile Serviciului.

4. Prin introducerea datelor în formularul de înregistrare, confirmați și acuratețea datelor introduse.

 

§ 6 - Crearea și funcționarea site-urilor web
1. Administratorii sunt autorizați să creeze și să administreze site-uri web.

2. Site-urile web sunt create folosind instrumentele disponibile administratorului în serviciu.

3. Administratorii pot edita aspectul (formularul), conținutul și setările site-urilor web utilizând panoul de creare a site-urilor web.

4. Administratorii și editorii pot edita conținutul site-urilor web utilizând panoul CMS 5. Un site web poate fi publicat online oricând.

 

§ 7 - Plăți
1. Puteți alege între diferite pachete de servicii în funcție de taxele de întreținere a site-ului web. Specificațiile detaliate ale pachetelor sunt prezentate în Lista de prețuri disponibilă pe paginile Serviciului.

2. Taxele pentru serviciile furnizate în legătură cu un site web sunt percepute pe baza tarifelor aplicabile proprietarului site-ului web.

3. Plățile se efectuează numai în conformitate cu instrucțiunile stabilite în Serviciu.

4. Plățile sunt procesate de entitatea specificată în pagina Listă de prețuri.

5. Alegând un card de credit sau de debit ca metodă de plată, sunteți de acord ca cardul dvs. de credit sau contul dvs. bancar să fie debitat automat. În același timp, sunteți de acord că Serviciul poate utiliza intermediari de procesare a plăților terță parte și le poate dezvălui detaliile tranzacției.

6. Dacă alegeți un card de credit sau de debit ca metodă de plată, taxa pentru fiecare perioadă de abonament ulterioară va fi debitată automat, până când anulați abonamentul. Ar trebui să anulați abonamentul înainte de noua perioadă de abonament.

7. Plățile prin card de credit sau de debit sunt gestionate de PayLane sp. Z o.o. cu sediul în Gdańsk la Norwida 4, cod poștal: 80-280, KRS: 0000227278.

 

§ 8 - Drepturile proprietarului
1. Ne rezervăm dreptul de a posta anunțuri pe site-urile web.

2. Ne rezervăm dreptul de a insera așa-numitele hyperlink-uri către alte site-uri web care nu ne aparțin sau care nu se află sub controlul nostru.

3. În cazurile justificate de lege, drepturile și obligațiile altor entități, încălcarea drepturilor personale ale altui utilizator sau ale unei terțe părți, încălcarea Termenilor de utilizare sau a oricăreia dintre acțiunile dvs. care pot duce la funcționarea defectuoasă a Serviciului, avem drept spre:

A. solicitați ștergerea imediat a datelor inexacte;

b. blocați site-ul și / sau contul de utilizator până când problema este clarificată;

c. ștergeți-vă contul dacă continuați să ignorați cererile de remediere sau de încetare a încălcării.

 


§ 9 - Drepturile utilizatorului
Aveți dreptul la:

1. să aibă un cont de administrator în Serviciu;

2. să aibă un număr nelimitat de conturi Editor în Serviciu;

3. accesați, modificați sau ștergeți datele dvs. personale utilizând opțiunile contului;

4. trimiteți-ne prin e-mail întrebări cu privire la orice probleme legate de funcționarea Serviciului;

5. încetează utilizarea Serviciului ștergând contul în orice moment. În ceea ce privește orice problemă legată de comisionul acordat dvs. și de plata acestuia în legătură cu anularea, ne veți trimite prin e-mail o cerere relevantă în termen de 30 de zile de la data ștergerii contului dvs. din Serviciu.

 

§ 10 - Plângeri
1. Aveți dreptul de a contesta orice decizie a noastră. De asemenea, aveți dreptul să vă plângeți dacă credeți că nu respectăm Termenii de utilizare sau că ne încălcăm obligațiile care le revin în temeiul Termenilor de utilizare, prin depunerea unei plângeri și prin clarificarea faptelor, prin e-mail abordare.

2. Reclamațiile vor fi trimise la adresa noastră de e-mail.

3. Reclamațiile ar trebui depuse cel târziu în termen de două săptămâni de la apariția evenimentului de bază. O reclamație depusă după această perioadă va fi lăsată fără examinare, despre care veți fi informat de noi.

4. După examinarea contestației (reclamație), veți primi un răspuns și justificarea acestuia prin e-mail în termen de două săptămâni. O reclamație soluționată o dată nu va fi reconsiderată.

 

§ 11 - Drepturile de autor și proprietatea intelectuală
1. Tot conținutul și forma Serviciului, inclusiv textul, fotografiile, grafica computerizată, animațiile computerizate, codul paginii Serviciului și alte elemente care nu au fost introduse în Serviciu de către dvs. vor constitui proprietate intelectuală pe care o avem sau ne-o îndreptățim exclusiv. a folosi.

2. Orice utilizare a conținutului Serviciului menționat anterior de către Utilizatori sau Terțe părți fără consimțământul expres al entității îndreptățite în temeiul legii să dispună de conținut este interzisă și poate duce la răspunderea Utilizatorilor sau a Terțelor părți pentru daune în temeiul legii dreptului de autor , legea proprietății intelectuale, Codul civil sau alte legi aplicabile.

3. Informațiile și datele personale colectate în legătură cu funcționarea Serviciului vor fi gestionate, administrate și prelucrate de noi.

 

§ 12 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul înregistrării și pentru a asigura un contact mai bun și mai rapid cu utilizatorii serviciului, precum și pentru scopurile enumerate mai jos, inclusiv în special:

A. să acționeze în conformitate cu consimțământul acordat de ex. în scopuri de marketing. Dacă aveți sub 18 ani, informațiile comerciale vă vor fi trimise în scopuri de marketing după obținerea consimțământului părintelui sau tutorelui (reprezentantului legal);

b. să asigure conformitatea proprietarului serviciului cu legile aplicabile, inclusiv respectarea obligațiilor care îi revin proprietarului serviciului în conformitate cu legile aplicabile;

c. să întrețină și să afișeze site-uri web sau să comunice prin intermediul respectivelor site-uri web. În acest scop, putem utiliza datele de identificare, cum ar fi numărul IP, numerele dispozitivului și alte informații. Vom folosi datele menționate mai sus în măsura și pe baza consimțământului dvs. sau a legilor aplicabile.

d. în scopuri de marketing;

e. pentru arhivare;

f. pentru audituri sau investigații;

g. pentru implementarea mecanismelor de control al afacerii și al managementului;

h. pentru cercetări statistice, istorice sau științifice.

eu. să înregistreze și să întrețină domeniul dacă Utilizatorul cumpără un astfel de domeniu. Date precum: nume, prenume, e-mail, telefon, adresă poștală, numele companiei (dacă este cazul) sunt transferate către operatorul sistemului de înregistrare și întreținere a domeniului.
j. pentru a cumpăra un pachet premium dacă utilizatorul cumpără un astfel de pachet premium. Datele tranzacțiilor, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numele companiei (dacă este cazul), inclusiv datele personale, pot fi transferate către PayLane Sp. z o. o. cu sediul în Gdańsk la Norwida 4, cod poștal: 80-280, KRS: 0000227278. în măsura necesară procesării plății pentru comandă.


2. Vă furnizați datele personale în mod voluntar și sunteți de acord în mod voluntar cu prelucrarea lor de către noi. Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal din Romania este în prezent inspectorul general pentru protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere.

3. Declarăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (JO L 119, 4.5.2016, p. 1) și că implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor și categoriilor de date protejate și, în special, protejăm datele dvs. personale împotriva accesului, pierderii sau deteriorării neautorizate. Destinatarii posibili ai datelor dvs. pot fi alți utilizatori ai serviciului, pe care îi recunoașteți și sunteți de acord.

4. Aveți dreptul la:

A. accesează și corectează datele tale personale;

b. aveți datele dvs. personale șterse complet și permanent (așa-numitul drept de a fi uitat);

c. solicitați-ne să transferăm datele dvs. personale către un alt operator;

d. retrageți-vă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în totalitate sau parțial. Retragerea unui consimțământ nu va aduce atingere dreptului nostru de a prelucra datele cu caracter personal în scopurile descrise în consimțământul menționat până la retragerea acestuia. De asemenea, este posibil ca - în conformitate cu legea - să avem dreptul să prelucrăm date pe o bază juridică diferită sau în alte scopuri;

e. pentru a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Acest drept nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile altora, inclusiv secretele comerciale sau proprietatea intelectuală și trebuie să fie pus în aplicare, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic. Putem solicita clarificarea informațiilor sau acțiunilor acoperite de cerere.

5. Datele sunt colectate utilizând formularul de înregistrare menționat în § 5 din acești Termeni de utilizare și în legătură cu alte utilizări ale Serviciului, de ex. la furnizarea datelor de facturare.

6. În cazul în care devenim conștienți de faptul că utilizați Serviciul într-un mod incompatibil cu Termenii de utilizare sau cu legile aplicabile, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în măsura necesară pentru a vă determina responsabilitatea, sub rezerva înregistrării faptului de a obține și a conținutului datele, în scopul evidenței.

 

§ 13 - Cerințe tehnice
1. Pentru a putea utiliza Serviciul, trebuie să utilizați un browser web adecvat. Pentru buna funcționare a Serviciului, trebuie să utilizați unul dintre următoarele browsere: Chrome 60.x, Firefox 50.x sau o versiune ulterioară.

2. Recunoașteți prin prezenta că, în ciuda măsurilor preventive puse în aplicare de noi, utilizarea serviciilor noastre prin mijloace electronice poate implica riscurile obișnuite asociate cu utilizarea internetului sau a rețelelor electronice, cum ar fi riscul instalării în spate a unui software ostil (de exemplu, viruși , Troieni), sau riscul pierderii datelor din cauza unei căderi bruște de tensiune.

 

§ 14 - Dispoziții finale
1. Orice litigii și reclamații care decurg din utilizarea Serviciului vor fi soluționate de o instanță competentă în conformitate cu legile aplicabile.

2. Acești Termeni de utilizare vor fi reglementați de legea romănă.

3. Vi se cere să vă păstrați parola într-un loc sigur. Sunteți singurul responsabil pentru utilizarea contului dvs. personal, precum și pentru orice consecințe rezultate din securizarea necorespunzătoare a contului dvs. sau a parolei sau divulgarea acestora către terți.

4. Niciun conținut al Serviciului nu va fi considerat a reprezenta o ofertă comercială sau informații comerciale în sensul legilor aplicabile.

5. În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor de utilizare devine inaplicabilă sau ilegală, dispozițiile rămase vor rămâne în vigoare.

6. Condițiile de utilizare vor forma întregul acord între Proprietarul serviciului și Utilizatori.

7. Prin acceptarea Condițiilor de utilizare, declarați că ați citit integral toate prevederile acestora și nu ridicați obiecții cu privire la conținutul și forma acestora și sunteți de acord să respectați toți Termenii de utilizare.